Hakkımızda

Biz Kimiz?

1989 yılından itibaren gıda,kozmetik,deterjan,gazlar,su,atık su,mikrobiyoloji alanlarında deney ve kalite kontrol hizmetleri gerçekleştiren Sentez Şirketler Grubu; bu süre zarfında kazanımları olan tecrübe,deneyimli personeli ve günün koşullarına uygun teknolojik alt yapısı ile hizmetlerini geliştirme fırsatı bulmuş,bunlara ilaveten deneylerinde uluslar arası geçerli yöntemleri uygulaması ve deney hizmetlerinin güvenilirliğinin tescili ve performansının arttırılması amaçlarına yönelik olarak,TS EN ISO/IEC 17025 standardına göre kurulmuş kalite yönetim sistemlerini uygulamaya koymuştur. Bunu takip eden yıllarla birlikte oluşan ihtiyaçlara bağlı olarak bir çok şirketi bünyesine katarak ilerlemeye devam etmiştir.Kalite Politikamız

Sentez Şirketler Grubu yönetimi ve çalışanları olarak kalite politikamız; faaliyetimiz sonucunda ülke ekonomisi için yararlı sonuçlar elde etmektir.
Sürekli her koşulda profesyonel mesleki uygulamalar göstererek, üretken olarak müşteri taleplerinin ve deney hizmetlerinin belirtilen metotlara uygun olarak ve müşteri ile yapılan sözleşme şartlarına bağlı kalarak kalite, zaman ve fiyat açısından en iyi şekilde karşılanması hedeflenmiştir.
Laboratuvarlarımızca verilen hizmetlerde gerek insan, gerekse cihaz açısından her zaman en iyi kalite ve en ileri teknolojiyi kullanmak önemli ilkemizdir. Ölçümler, teknik hizmetler uluslar arası standartlara tam uyumlu olarak prosedürlerde belirtilen kalite ve hassasiyetteki cihaz, malzeme ve ekipmanlarla yapılmaktadır.
Hizmetlerimizin tarafsızlığını veya güvenini zedeleyecek hiçbir üyelik veya benzeri ilişkiye girilmeyeceğine taahhüt eden firmamız, tüm faaliyetlerinde güvenilirliği esas alarak, kalite sistem çalışanlarının hedefi muhtemel rakiplerle yarışmak değil teknik olarak yeterli ve geçerli teknik sonuçlar üretebilen çalışma ve ölçümlere işlerlik getirmeyi hedefler. Bunun için gerekli olan eğitim ve yeni teknoloji ihtiyaçlarını tespit etmek ve gidermek sürekli hedeflerimiz arasındadır.
Faaliyetlerimiz sırasında, çalıştığımız firmaya ait edindiğimiz tüm bilgi, döküman ve gözlemleri, üçüncü şahıslara karşı gizli tutarak çalışmak en önem verdiğimiz prensiplerimiz arasındadır.
Laboratuvarlarımızın üst yönetimi; Kalite Yönetim Sistemi’ni tüm personelin katkısıyla TS EN ISO/IEC 17025 standardı, müşteri şartı ve yasal şartlara uygun olarak etkin bir şekilde uygulayacağını ve sürekli iyileştireceğini taahhüt eder.