Sentez Mühendislik Müşavirlik

Sentez Mühendislik Şirketi 1989 yılında faaliyete geçmiş olup şirket bünyesinde sınai kimya, çevre mühendisliği ayrıca deterjan hammadde ve ürünleri konusunda deney, kalite kontrol ve danışmanlık hizmeti vermektedir. Bu kapsamda su, atık su analizleri, arıtılabilirlik model çalışmaları, arıtma tesislerinin projelendirilmesi, işletilmesi, danışmanlığının yapılması, su analiz kitlerinin satışı, kimya ve gıda firmalarının verimlilik araştırmaları ve fizibilite çalışmaları, doğal gaz ölçümleri, doğal gaz çevrim jeneratörlerinin verimliliği, baca gazı atmosfer gazlarının ölçülmesi ve analitik laboratuvar cihazlarının eğitimlerinin verilmesi konusunda çalışmalar yapmaktadır.

ORGANİZASYON ŞEMASI

SENTEZ MÜHENDİSLİK YAPILAN ANALİZLERDEN ÖRNEKLER

GAZ ANALİZLERİ

ANALİZ ADI

DENEY METODU

Doğal Gaz

Gaz Kompozisyonu

Metan

ASTM D 1945

Etan

ASTM D 1945

Propan

ASTM D 1945

i-Bütan

ASTM D 1945

n-Bütan

ASTM D 1945

i-Pentan

ASTM D 1945

n-Pentan

ASTM D 1945

C6

ASTM D 1945

Karbondioksit

ASTM D 1945

Oksijen

ASTM D 1945

Nitrojen

ASTM D 1945

Lower Heatin Value

ASTM D 3588

Higher Heatin Value

ASTM D 3588

Compressibility

ASTM D 3588

Density

ASTM D 3588

Spesific Gravitiy

ASTM D 3588

Nem(Su)

ASTM D 3588

Karbon Monoksit

ASTM D 3588

Oksijen Gazı

Görünüş

TS 2800

Çözünürlük

USP

Toplam Hidrokarbon

TS 2800

Oksijen

TS 2800

Saflık

TS 2800

Karbon Dioksit

TS 2800

Karbon Monoksit

USP

Nem(Su)

USP

Sülfür Dioksit Gazı

Saflık

IS 7908

Nem(Su)

IS 7908

N.V. Residue

IS 7908

Arsenik

IS 7908

Kurşun

IS 7908

Selenyum

IS 7908

Halojenler

GC

Organik Maddeler

GC

Sülfür Hegzaflorid(SF 6)

Saflık

ASTM D 2472

Nem(Su)

ASTM D 2029

Basınçlı hava num.

Çiğlenme Noktası

ISO 8573-3

Yağ Miktarı

ISO 8573-2

Partikül Boyutlandırma

ISO 8573-4

Argon Gazı

Saflık

Ph EUR.9.0

Oksijen

Ph EUR.9.0

Nitrojen

Ph EUR.9.0

Metan

Ph EUR.9.0

Nem(Su)

Ph EUR.9.0

Azot Gazı

Oksijen

Ph EUR.9.0

Azot

Ph EUR.9.0

Karbon Monoksit

Ph EUR.9.0

Karbon Dioksit

Ph EUR.9.0

Nem(Su)

Ph EUR.9.0

Sülfür Dioksit

Ph EUR.9.0

Helyum Gazı

Koku

USP

Metan

USP

Saflık

USP

Oksijen

USP

Azot

USP

Nem(Su)

USP

Karbon Dioksit

USP

Karbon Monoksit

USP

Hidrokarbonlar

USP

SU ANALİZLERİ

ANALİZ ADI

DENEY METODU

Ağır Metal Analizleri

Antimon

TS EN ISO 11885

Alüminyum

TS EN ISO 11885

Amonyak

TS EN ISO 11885

Arsenik

TS EN ISO 11885

Bakır

TS EN ISO 11885

Baryum

TS EN ISO 11885

Berilyum

TS EN ISO 11885

Bor

TS EN ISO 11885

Bizmut

TS EN ISO 11885

Civa

TS EN ISO 11885

Çinko

TS EN ISO 11885

Demir

TS EN ISO 11885

Fosfor

TS EN ISO 11885

Gümüş

TS EN ISO 11885

Galyum

TS EN ISO 11885

Kalsiyum

TS EN ISO 11885

Kadmiyum

TS EN ISO 11885

Kalay

TS EN ISO 11885

Kurşun

TS EN ISO 11885

Krom

TS EN ISO 11885

Kobalt

TS EN ISO 11885

Lityum

TS EN ISO 11885

Magnezyum

TS EN ISO 11885

Mangan

TS EN ISO 11885

Nikel

TS EN ISO 11885

Selenyum

TS EN ISO 11885

Silisyum

TS EN ISO 11885

Stronsyum

TS EN ISO 11885

Sodyum

TS EN ISO 11885

Potasyum

TS EN ISO 11885

Yağ Gres

SM 5520 D

Bulanıklık

SM 2130 B

İletkenlik

SM 2510 B

PH

SM 4500 H B

BOİ

SM 5210 B

TDS

SM 2540 C

Klorür

SM 4500 Cl B

Fosfor

SM 4500 P D

TOC

SM 5310 B

Fosfat

SM 4500 P D

AKM(TSS)

SM 2540 D

Nitrit

SM 4500 NO2 B

Nitrat

SM 4500 NO3

Florür

SM 4500 NO3 E

KOİ

SM 5220 B

Amonyak

SM 4500 NH3 C

Çözülmüş Oksijen miktarı

ASTM D 887

Silikat

SM 4500 SiO2 D

Serbest Klor

SM 4500 CL G

Alkalite

SM 2320 B

Sülfat

SM 4500 SO4 E

Yüzey Aktifler (MBAS)

SM 5540 C

Toplam Sertlik

SM 2340 C

Mikrobiyolojik Analizler

Toplam Aerobik Mezofilik Bakteri

APHA 21th 9215 B

Koliform Bakteri

APHA 21th  9221B

E.Coli Bakteri 

APHA 21th 9221F

Küf Maya

APHA 21th 9610B

Salmonella

APHA 21th 9260B

Staphylococcus aureus

APHA 21th 9221D

Clostridium Perfringens

APHA 21th 9221D

HAMMADDE ANALİZLERİ

ANALİZ ADI

DENEY METODU

Kalsiyum Klorür

Florür

Spektrofotometrik

Arsenik

ICP-OES

Kurşun

ICP-OES

Civa

ICP-OES

Magnezyum ve Alkali Tuzları

ICP-OES

Sodyum Hidroksit

Çözelti Yoğunluğu

TS 1865

Toplam Alkalilik (NaOH)

TS 1865

Suda Çözünmeyen madde

TS 1865

Sodyum Karbonat

TS 1865

Demir

TS 1865

Bakır

TS 1865

Mangan

TS 1865

Silis

TS 1865

Civa

ICP-OES

Arsenik

ICP-OES

Kurşun

ICP-OES

Suda Çözünmeye ve Organik Mad.

TS 1865

Sülfat

TS 1865

Sodyum Klorür

TS EN 896

Sodyum Karbonat

TS EN 896

Sodyum Klorat

TS EN 896

Sodyum Hipoklorit

Arsenik

TS EN 901

Antimon

TS EN 901

Kadmiyum

TS EN 901

Krom

TS EN 901

Kurşun

TS EN 901

Civa

TS EN 901

Nikel

TS EN 901

Selenyum

TS EN 901

Sodyum Bromat

TS EN 901

Sodyum Klorat

TS EN 901

Hidroklorik Asit

Arsenik

TS EN 939

Kadmiyum

TS EN 939

Krom

TS EN 939

Civa

TS EN 939

nikel

TS EN 939

Kurşun

TS EN 939

Antimon

TS EN 939

Selenyum

TS EN 939

Demir

TS EN 939

Halojenli organik bileşikler (Cl cinsinden)

TS EN 939

DETERJAN ANALİZLERİ

ANALİZ ADI

DENEY METODU

Mekanik Temizleme Maddesi

Toplam yüzey aktif madde

TS 4495

Biyolojik parçalanabilirlik analizi(Anyonik)

TS 4495

Biyolojik parçalanabilirlik analizi(Noniyonik)

TS 4495

Rutubet ve uçucu madde

TS 4495

Suda çözünmeyen madde

TS 4495

pH

TS 4495

Aktif Klor

TS 4495

Çamaşır Deterjanı

Toplam yüzey aktif madde

TS 5155

Suda çözünmeyen madde

TS 5155

Fosfat

TS 5155

Sodyum Disilikat

TS 5155

Sodyum Karboksi Metil Selüloz

TS 5155

Optik Beyazlatıcı

TS 5155

pH

TS 5155

Klorür

TS 5155

Köpük Yüksekliği

TS 5155

Biyolojik parçalanabilirlik analizi(Anyonik)

TS 5155

Biyolojik parçalanabilirlik analizi(Noniyonik)

TS 5155

Çamaşır Suyu(Sodyum Hipoklorit)

Tortu

TS 5682

Aktif Klor, Üretim tarihinde

TS 5682

Aktif Klor, Üretim tarihinden 14 gün sonra

TS 5682

Aktif Klor, Üretim tarihinden60 gün sonra

TS 5682

Sodyum Hidroksit

TS 5682

Demir

TS 5682

Kobalt

TS 5682

Bakır

TS 5682

Nikel

TS 5682

Antiseptik ve Dezenfektanlar

Deterjan aktivite Deneyi

TS 6778

Çözünmeyen Madde Miktarı

TS 6774

Şampuanlar

Toplam yüzey aktif madde

TS 9676

Biyolojik parçalanabilirlik analizi(Anyonik)

TS 9676

Biyolojik parçalanabilirlik analizi(Noniyonik)

TS 9676

pH

TS 9676

İnorganik Tuzlar

TS 9676

Mikroorganizmalar

TS 9676

Stapylococus Aureus

TS 9676

Escherrichia Coli

TS 9676

Salmonella

TS 9676

Clostriddium Species

TS 9676

Psedomonas Species

TS 9676

Diğer M.O Adedi

TS 9676

Cam Temizleme Maddesi

Elek üstü kalıntısı

TS 11636

pH

TS 11636

Parlama Noktası

TS 11636

El Yıkamada Maddeleri

Viskozite analizi

TS 11885

pH ölçümü

TS 11885

Köpürme analizi

TS 11885

Koroziflik

TS 11885

Toplam aktif madde analizi

TS 11885

Biyolojik parçalanabilirlik analizi(Anyonik)

TS 11885

Biyolojik parçalanabilirlik analizi(Noniyonik)

TS 11885

Staph.aureus

TS 11885

E.coli

TS 11885

Salmonella spp.

TS 11885

Clostridium spp.

TS 11885

Pseudomonas spp.

TS 11885

Toplam mikroorganizma sayısı

TS 11885

Temizlik Maddeleri-Yüzey İçin

Toplam aktif madde analizi

TS 12039

pH analizi

TS 12039

Biyolojik parçalanabilirlik analizi(Anyonik)

TS 12039

Biyolojik parçalanabilirlik analizi(Noniyonik)

TS 12039

Çamaşır Yumuşatıcıları

Katyonik Aktif Madde

TS 13274

Biyolojik parçalanabilirlik analizi(KATYONİK)

pH

TS 13274

Sudaki Çözünürlük

TS 13274

Performans özellikleri

TS 13274

a)Çamaşıra yumuşaklık kazandırma

TS 13274

b)Çamaşırın su emiciliğine etki

TS 13274

c)Çamaşırın beyazlığının korunması

TS 13274

d)Çamaşırın durgun elektriklenemesi

TS 13274

Halı Şampuanı

pH

TS 13372

Anyonik Aktif Madde(SLS)

TS 13372

Noniyonik Aktif Madde

TS 13372

Yoğunluk

TS 13372

Köpük Hacmi

TS 13372

Biyolojik parçalanabilirlik analizi(Anyonik)

TS 13372

Biyolojik parçalanabilirlik analizi(Noniyonik)

TS 13372

Yağ Sökücü

Serbest Alkali İçeriği (NaOH)

TS 13396

Viskozimetre

TS 13396

Parlama Noktası

TS 13396

Suda çözünmeyen madde

TS 13396

Korozyon etkisi

TS 13396

Tuvalet Temizleme Mad.

Asitlik, H2SO4 cinsinden

TS 13411

Hidroklorik Asit

TS 13411

Fosforik Asit

TS 13411

Toplam aktif Madde

TS 13411

Biyolojik parçalanabilirlik analizi(Katyonik)

TS 13411

Biyolojik parçalanabilirlik analizi(Noniyonik)

TS 13411

Rutubet

TS 13411

Demir

TS 13411

Suda çözünmeyen madde

TS 13411

Parçacık Büyüklüğü(4000, 710, 250)

TS 13411

Kireç, Pas ve Kışır Çözücü

Sülfamik Asit

TS 13414

Toplam asitlik (Na2O)

TS 13414

Hidroklorik Asit

TS 13414

Hidroflorik Asit

TS 13414

Katyonik Yüzey Aktif Mad.

TS 13414

Kireç Çözme Kapasitesi

TS 13414