Sentez Kriminolojik Araştırmalar

Sentez Kriminal Araştırmalar Şirketi özel dedektif bürosu ya da benzeri bir kuruluş olmayıp kriminoloji biliminin kimya bölümü ilgi alanları içinde faaliyet göstermektedir. Bu anlamda, özellikle sigorta şirketleri başta olmak üzere kriminoloji bilimine gereksinim duyan tüm kuruluşlara hizmet vermektedir. Blastik ve benzeri konular faaliyet kapsamı içinde değildir.

Yaptığımız çalışmalara ilaveten talebe bağlı olarak eşler arasındaki şüphelerin araştırılması, bunlarla ilgili iz analizleri ve DNA ölçümleri yapılmaktadır.

ORGANİZASYON ŞEMASI

GENEL KİMYASAL ANALİZLERİMİZDEN ÖRNEKLER

 • Toksikoloji
 • Sahte Yakıtlar
 • Kömürler
 • Gıdalarda yapılan sahtecilikler
 • Ortam havası analizleri
 • Narkotik maddeler
 • Aerosoller
 • Alkoller
 • Alkoloidler
 • Aminoasitler
 • Anaerobik ortam koşullarının belirlenmesi
 • Ağır metaller
 • Asbestos
 • Biyolojik toksinler
 • Kafein
 • Karbondioksit
 • Kromatografik analizler
 • Droglar
 • IR/UV ölçümler
 • Patlayıcılar
 • Fosiller ve arkeolojik bulgular
 • Ziraat ilaçları
 • Zehirler
 • Arsenik
 • Civa
 • Selenyum gibi analitik toksikolojik etki gösteren ağır metallerin bulaşma kaynaklarının incelenmesi
 • Ağır metaller
 • Koku ölçümleri
 • Pigmentler
 • Kanserojen maddeler ve benzerlerinin ölçüm ve araştırılması
 • Ev kazaları
 • Kısıtlı yangınlar
 • Alerji yaratan faaliyetlerin araştırılması
 • İşci ve iş sağlığı ile ilgili ölçümler
 • Tehlikeli Maddelerin nakliye risklerinin belirlenmesi
 • Kozmetik maddelerinde sahtecilik analizleri
 • Gaz ölçümleri
 • Infrared spectrum çalışmaları