Sentez Kalite Kontrol Laboratuarı

1998 yılında, gıda ile ilgili faaliyet gösteren firmalara kimyasal ve mikrobiyolojik analizler konusunda deney, kalite kontrol ve danışmanlık hizmeti vermek için kurulmuştur.

Firmamızın amacı; Gıda maddelerinin analizlerinin yapılarak en doğru ve en güvenilir şekilde raporlanmasını sağlamaktır. Laboratuarımız da ürün gruplarına göre; TS , AOAC , FAO, ASTM, EPA gibi ulusal ve uluslararası metotlar kullanılarak fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik analizleri uzman kadrosu ile doğruluk ve gerçeklikten sapmadan standartlara uygun olarak yapılmaktadır.

Kurumumuz TSE tarafından 17025 standardına göre belirli periyotlarda denetlenmektedir.

ORGANİZASYON ŞEMASI

GENEL KİMYASAL ANALİZLERİMİZDEN ÖRNEKLER

 • pH
 • NEM
 • YOĞUNLUK
 • SEDİMENT(KALINTI)MİKTARI
 • KIRILMA İNDİSİ
 • KÜL
 • PROTEİN
 • TUZ
 • HAM LİF
 • YAĞ
 • TİCARİ GLİKOZ
 • ELEKTRİK İLETKENLİĞİ
 • BOYAR MADDE
 • RUTUBET
 • ASİTLİK
 • YAĞSIZ KURU MADDE
 • HOMOJENİZASYON
 • KÜKÜRTDİOKSİT
 • FORMOL SAYISI
 • FOLİK ASİT
 • VİTAMİN A  ,  VİTAMİN D  ,  VİTAMİN E  ,  VİTAMİN K
 • NİASİN
 • PANTOTENİK ASİT
 • DEMİR
 • MANGAN
 • ALÜMİNYUM
 • BAKIR
 • ÇİNKO
 • KALSİYUM
 • MAGNEZYUM
 • NİKEL
 • KROM
 • LİTYUM
 • STRONSYUM
 • KOBALT
 • ARSENİK
 • AFLATOKSİN B 1
 • AFLATOKSİN G 1
 • AFLATOKSİN B 2
 • AFLATOKSİN G 2
 • TOPLAM BAKTERİ
 • TOPLAM KOLİFORM BAKTERİ
 • FEKAL KOLİFORM BAKTERİ
 • SALMONELLA
 • LEGIONELLA
 • ANAEROBİK BAKTERİLER
 • TÜR ANALİZİ
 • CİNS BELİRLENMESİ
 • KAUMAFOS
 • AMİTRAZ
 • NİTROFURANLAR
 • KARBONHİDRAT
 • ENERJİ
 • TOPLAM ŞEKER
 • SUNİ TATLANDIRICILAR
 • KORUYUCULAR
 • NAFTALİN VE BENZERLERİ
 • HİDROKSİMETİL FURFUROL
 • KARBOKSİMETİL SELÜLOZ (CMC)
 • ASETİLMETİL KARBİNOL
 • DİASTAZ SAYISI
 • NİŞASTA
 • SODYUM NİTRİT
 • POLİFOSFAT
 • İYOT SAYISI (WİJS)
 • SABUNLAŞMA SAYISI
 • SABUNLAŞMAYAN MADDE
 • PEROKSİT DEĞERİ
 • KARBONDİOKSİT
 • VİTAMİN C
 • VİTAMİN B 1 ,  VİTAMİN B 2   ,  VİTAMİN B 6   , VİTAMİN B 12
 • SELENYUM
 • CİVA
 • KURŞUN
 • KADMİNYUM
 • KALAY
 • SODYUM
 • POTASYUM
 • FOSFAT
 • SİLİSYUM
 • FLOR
 • SİYANÜR(SİYANÜR TÜREVLERİ)
 • İYOT(İYOT TÜREVLERİ)
 • AFLATOKSİN M 1
 • VOMİTOKSİN
 • OCHRATOXİN A
 • TOPLAM AFLATOKSİN
 • SHIGELLA
 • KÜF-MAYA MANTARI
 • STAPHYLOCOCUS AUREUS
 • CLOSTRİDİUM PERFİNGENS
 • SİSTEMATİK ANALİZ
 • MİKROSKOP MUAYENESİ
 • İÇME SUYU MİKROBİYOLOJİSİ
 • KLORAMFENİKOL
 • OKSİTETRASİKLİN

DİĞER KİMYASAL ANALİZLERDEN ÖRNEKLER

 • YAPAY TATLANDIRICILAR
 • DİMETİL POLİSİLOKSAN
 • KAZEİN
 • ALBUMİN
 • OVALBUMİN
 • CONALBUMİN
 • PESTİSİTLER
 • FUNGİSİTLER
 • PCB’s
 • KAROTEN
 • HİSTAMİN
 • SİTRİK ASİT
 • SUNİ BOYA
 • DİACETYL
 • OVACUMOCOID
 • METİLCİVA
 • FORMALDEHİT
 • AKRİLONİTRİL
 • BENZOİLPEROKSİT
 • BORİK ASİT
 • BROMAT
 • KAFEİN
 • JELATİN
 • NİKONİTRİKASİT
 • SORBİK ASİT
 • SALİSİLİK ASİT
 • KÜKÜRTDİOKSİT
 • PARABENLER